21 Οκτ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 21/10/2020

 Συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί «μέγα» θέμα σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ του ΤΥΠΕΤ που γίνονται στα αναδρομικά, εξαιτίας των μνημονιακών νόμων 4051/12 & 4093/12.

Εχουμε ενημερώσει για το θέμα αυτό, όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωση μας της 19/10/2020, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για το ΛΑΘΟΣ τους και τη δημιουργία ΔΙΠΛΟΚΡΑΤΗΣΗΣ.

Επιπλέον, ειδικά για το ΤΥΠΕΤ, στη συνεδρίαση της 22/10/2020 του Δ.Σ του Ταμείου που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ο Πρόεδρος του ΣΣΕΤΕ συνάδελφος Βασίλης Κωνσταντέλλος μέλος του Δ.Σ του ΤΥΠΕΤ έχει ΗΔΗ εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης θέμα «ενέργειες για επιστροφή παρακρατημένων εισφορών υπέρ ΤΥΠΕΤ από τις αναδρομικές καταβολές των ν 4051/12 & 4093/12 λόγω διπλοκράτησης».

Ακόμη ο Α΄ Αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί τη Διευθύντρια του παραρτήματος του ΕΦΚΑ στη Δραγατσανίου, μετά τις πιστώσεις των αναδρομικών, προκειμένου να της ζητηθεί προφορικώς και εγγράφως ΑΜΕΣΑ να ενεργήσει τα δέοντα σχετικά με τις επιστροφές των εισφορών στους δικαιούχους συναδέλφους.

Συνάδελφοι,

Από τα πιο πάνω είναι σαφές ότι ο ΣΣΕΤΕ δεν ολιγωρεί ούτε αδιαφορεί, ούτε περιμένει παρότρυνση από τους διαφόρους προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέροντα όλων μας.

Σημ : Σχετικά με το θέμα της παρακράτησης 6% υπέρ ΤΥΠΕΤ των συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων μετά το 2016 ο Σύλλογος έχει ζητήσει στοιχεία από τους συναδέλφους (εδώ και 1 ½ χρόνο) τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει. Παρά ταύτα το θέμα έχει τεθεί προς το Προεδρείο του ΤΥΠΕΤ για διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΣΕΤΕ

19 Οκτ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 19/10/2020

 
     Συνάδελφοι,

Τα αναδρομικά σχετικά με τις μνημονιακές κρατήσεις (ν 4051/12 & ν 4093/12) σε ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους που θα μας χορηγηθούν στις 23 & 26 Οκτωβρίου ’20 θα υπόκεινται σε κράτηση υπέρ ΤΥΠΕΤ.

Αυτό είναι 100% λάθος αφού, σε μας τους συνταξιούχους της ΕΤΕ, έχουν γίνει ΗΔΗ κρατήσεις υπέρ ΤΥΠΕΤ, τη χρονική στιγμή της καταβολής της σύνταξής μας, καθώς για το ΤΥΠΕΤ η κράτηση γινόταν επί της ονομαστικής αξίας της σύνταξης και όχι επί πραγματικής αξίας της σύνταξής μας ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ όπως θα ήταν σωστό. Επομένως η ενέργεια για κρατήσεις τώρα με τα αναδρομικά υπέρ ΤΥΠΕΤ είναι απολύτως ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ και δημιουργεί ΔΙΠΛΟΚΡΑΤΗΣΗ.

Ολοι οι φορείς (ΑΟΠΕΤΕ, e-ΕΦΚΑ) αντιλήφθηκαν το πρόβλημα και το ασπάστηκαν.

Ολοι εκτός της ΗΔΙΚΑ, ο υπεύθυνος της οποίας δε δέχθηκε να εξαιρέσει τον κωδικό του ΤΥΠΕΤ από τις καταστάσεις, προκειμένου να μη πραγματοποιηθεί η κράτηση.

Συνάδελφοι

Ο Σύλλογος παρακολουθεί το θέμα εκ του σύνεγγυς και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΣΕΤΕ

14 Οκτ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα 

 τ 210 3349500 • φ 210 3349530 www.typet.gr 

• info@typet.groupnbg.com 

                                                             Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020 

 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΥΠΕΤ Το ΤΥΠΕΤ, στο πλαίσιο των συνεχόμενων προσπαθειών του για παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τα μέλη του αλλά και της ταυτόχρονης εξασφάλισης της βιωσιμότητάς του, προχωρά σε μία σειρά σημαντικών αλλαγών στη φαρμακευτική πολιτική του. Με γνώμονα και στόχο πάντα τόσο τη βέλτιστη και απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών, αλλά και της κατάλληλης φαρμακευτικής φροντίδας στα μέλη του, όσο και την αδήριτη ανάγκη εξοικονόμησης πόρων, το ΤΥΠΕΤ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: α. Νέα τιμή αποζημίωσης φαρμάκων Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ισχύει η εφαρμογή αποζημίωσης φαρμάκων βάσει της τιμής αποζημίωσης του καταλόγου της θετικής λίστας του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, οι τιμές αποζημίωσης και οι συμμετοχές των ασθενών θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, ώστε να τα γνωρίζει ο ιατρός, ο ασθενής και ο φαρμακοποιός κατά τη συνταγογράφηση και εκτέλεση της συνταγής. Έτσι, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής φαρμάκου με τη δραστική ουσία που έχει συνταγογραφηθεί, στο οποίο ο ίδιος θα έχει τη μικρότερη συμμετοχή. Η νέα πολιτική του ΤΥΠΕΤ στηρίζεται στη δικαιότερη κατανομή των πόρων του Ταμείου στα μέλη του, καθώς οι πόροι του δεν είναι απεριόριστοι και θα πρέπει να κατανέμονται πάντα με γνώμονα την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων, με τον καλύτερο τρόπο. Η νέα φαρμακευτική πολιτική αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της, στη στροφή της εξωτερικής συνταγογράφησης του ΤΥΠΕΤ κατά 100% προς τα γενόσημα φάρμακα. Τα γενόσημα φάρμακα είναι ίδιας θεραπευτικής αξίας με τα πρωτότυπα φάρμακα, καθώς περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, γεγονός που συνεπάγεται και ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα. Τα γενόσημα φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως από όλα τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, ως αποτελεσματικές λύσεις, έναντι των ακριβότερων πρωτότυπων φαρμάκων που έληξαν οι πατέντες της αποκλειστικής εμπορικής τους διανομής από τις εταιρείες που τα δημιούργησαν. Το ΤΥΠΕΤ προτρέπει τα μέλη του στη χρήση γενόσημων φαρμάκων, με σκοπό τη χαμηλότερη ατομική επιβάρυνσή τους αλλά και τη χαμηλότερη χρέωση του Ταμείου. Το ΤΥΠΕΤ επιτρέπει στα μέλη που επιθυμούν την αγορά πρωτότυπων φαρμάκων, επισημαίνοντας όμως ότι τη διαφορά χρέωσης έναντι των γενοσήμων πρέπει να την καλύπτουν οι ίδιοι, δεδομένου ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται με αυτή τη δαπάνη τα υπόλοιπα μέλη από τους συνολικούς πόρους του Ταμείου. Το ΤΥΠΕΤ αποζημιώνει με το ίδιο ακριβώς ποσοστό το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τους ασφαλισμένους του, χωρίς αλλαγή στον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών. Προχωρά δηλαδή στον απαιτούμενο εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε οι πόροι του να μη συντηρούν την κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιρειών, σε βάρος του Ταμείου και μάλιστα για ίδιο με τα γενόσημα φάρμακα θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

β. Εφαρμογή περιορισμού επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης βάσει δοσολογίας Από τις 27 Μαΐου 2020 ισχύει η εφαρμογή περιορισμού της επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης, βάσει της δοσολογίας που απαιτείται, για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μελών. Η παραπάνω εφαρμογή αποσκοπεί στη μείωση ή/και στον αποκλεισμό συνταγογράφησης φαρμάκων για τα οποία, βάσει δοσολογίας, έχει ήδη εκδοθεί συνταγή προς τους ασφαλισμένους. Η συγκεκριμένη διαδικασία όχι μόνο δεν επηρεάζει τη φαρμακευτική αγωγή των ασφαλισμένων, αλλά απεναντίας, παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του ασφαλισμένου στον ιατρό, στον οποίο εξασφαλίζει ένα επιπλέον εργαλείο ώστε να αποφεύγεται η υπερσυνταγογράφηση που δεν είναι ωφέλιμη για τον ασφαλισμένο, ενώ κατά κανόνα, λειτουργεί σε βάρος του ΤΥΠΕΤ και τελικά η άσκοπη φαρμακευτική επιβάρυνση, σε βάρος του συνόλου των ασφαλισμένων. 

γ. Χειρόγραφες Συνταγές φαρμάκων Από την 1η Αυγούστου 2020 δεν επιτρέπεται η αποδοχή χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων (πλην των χειρόγραφων συνταγών γαληνικών σκευασμάτων και εμβολίων απευαισθητοποίησης που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά για κανένα ασφαλιστικό Ταμείο μέσω ΗΔΙΚΑ). Η μη χρήση χειρόγραφων συνταγών επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και την αρτιότερη απεικόνιση της φαρμακευτικής δαπάνης. 

δ. Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής των Φαρμακευτικών Πρωτοκόλλων από το ΤΥΠΕΤ και από τη στιγμή της ενημέρωσής του, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα παραμείνουν ανοιχτά για 8 μήνες (και μετά θα κλειδώσουν) με σκοπό να τοποθετηθούν οι ασθενείς από τους ιατρούς τους στα αντίστοιχα στάδια που βρίσκονται, ανάλογα με τις θεραπευτικές τους ανάγκες. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης είναι προκαθορισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθεί το ιατρικό προσωπικό της χώρας στη θεραπεία των ασθενειών, τα οποία προκύπτουν από τις σύγχρονες διεθνείς ιατρικές πρακτικές για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της κάθε ασθένειας. Ειδικότερα, οι ιατροί θα πρέπει πριν συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα, να τηρούν µία προκαθορισμένη σειρά στη θεραπεία με βάση τα συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες. Η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων αφορά οδηγίες σωστής συνταγογράφησης και βέλτιστης κλινικής πρακτικής και αποτελεί εργαλείο αναφοράς για τις θεραπευτικές αποφάσεις των ιατρών. Επιπρόσθετα λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου της ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή αλλά και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Μέσω της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθίσταται εφικτή και η ιατρική αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ώστε όταν απαιτείται, μετά την αξιολόγηση, να εγκρίνεται η αποζημίωση σε σκεύασμα διαφορετικό από αυτό που προβλέπεται στη θετική λίστα φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Με άλλα λόγια, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα εξασφαλίζουν στους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ τη βέλτιστη φροντίδα της υγείας τους, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς ως προς τη θεραπευτική δυνατότητα των φαρμάκων. 

ε. Συνταγογράφηση φαρμάκων έμμεσων μελών με συμπληρωματική ασφάλιση Με γνώμονα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στα έμμεσα μέλη με συμπληρωματική ασφάλιση, το ΤΥΠΕΤ-μέσω των ιατρών του-θα συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων των έμμεσων μελών με συμπληρωματική ασφάλιση, εφαρμόζοντας όμως πλήρως τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του ΤΥΠΕΤ, όπως ακριβώς προβλέπεται, χωρίς καμία απόκλιση από τη σωστή εφαρμογή του. 

στ. Πρόσθετες ενέργειες Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών, το ΤΥΠΕΤ, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσώπου σε θέματα υγείας, στη θέση της Διεύθυνσης του Τομέα Παροχών Υγείας και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Φαρμάκου, του Τομέα Πληροφορικής και άλλων Διευθύνσεων θα συνεχίσει τις προσπάθειες μείωσης της συνεχώς αυξανόμενης φαρμακευτικής δαπάνης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Ήδη καθημερινά γίνονται ενέργειες βέλτιστης και ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων στις δομές του Ταμείου, με αντικατάσταση φαρμάκων και έρευνα εφαρμογής νέων αποτελεσματικών θεραπειών. Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν πρόσθετες εισηγήσεις, που θα αφορούν στην Ίδρυση φαρμακείου ΤΥΠΕΤ, καθώς και εισηγήσεις σχετικές με το πλαφόν συνταγογράφησης και τον ψηφιακό έλεγχο των συνταγών, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το ΔΣ του ΤΥΠΕΤ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι η νέα φαρμακευτική πολιτική του ΤΥΠΕΤ αποτελεί μία καινοτόμο και ουσιαστική δράση, που θα περιορίσει σημαντικά την σπατάλη στον τομέα του φαρμάκου σε όφελος του Ταμείου, ενώ θα εξασφαλίσει καλύτερη, ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική θεραπευτική φροντίδα για τους ασφαλισμένους. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

9 Οκτ 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΕΤ : Οδηγίες για τον εμβολιασμό σε ασφαλισμένους ΚΑΤΩ των 60 ετών

 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    Ευπόλιδος 8, 105 51Αθήνατ 210 3349500•                φ 210 3349530

Σας ενημερώνουμε ότι όπως διαπιστώθηκε, κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως συνταγογράφησης του αντιγριπικού εμβολίου, η ΗΔΙΚΑ απαιτεί την ύπαρξη ιατρικής γνωμάτευσης για να επιτρέψει τη χορήγηση εμβολίου σε ασφαλισμένους ηλικίας κάτω των 60 ετών.

Δεν κατανοούμε τους λόγους αυτής της ηλικιακής διάκρισης, δεδομένου ότι η επιστημονική κοινότητα των ειδικών (Λοιμωξιολόγοι – Επιδημιολόγοι, κλπ) συνιστούν τον εμβολιασμό σε όλο τον πληθυσμό. Παρ’ όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την προαναφερόμενη διαδικασία της ΗΔΙΚΑ.

Για τον λόγο αυτό σας γνωρίζουμε τα εξής:

 • Οι ασφαλισμένοι κάτω των 60 ετών που έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στις δομές του ΤΥΠΕΤ για να εμβολιαστούν, δεν απαιτείται να έχουν ιατρική γνωμάτευση. Το ΤΥΠΕΤ έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει στις δικές του δομές αντιγριπικό εμβόλιο σε όσους το επιθυμούν, χωρίς προϋποθέσεις ηλικίας.
 • Οι ασφαλισμένοι κάτω των 60 ετών που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στις δομές του ΤΥΠΕΤ (ασφαλισμένοι Περιφέρειας, εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης) θα πρέπει να επισκεφθούν τους ιατρούς σε τοπικό επίπεδο για τη χορήγηση της γνωμάτευσης που απαιτείται, ώστε να συνταγογραφηθεί το εμβόλιό τους από τις υπηρεσίες του ΤΥΠΕΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία διενέργειας του αντιγριπικού εμβολιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί για όλους.

Στόχος μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στο πλαίσιο των οδηγιών που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, εξαντλώντας όμως τις δικές μας καταστατικές και οργανωτικές δυνατότητες και αυτό κάνουμε πράξη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ


ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 2020

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   Ευπόλιδος 8, 105 51Αθήνα• τ 210 3349500•               φ 210 3349530

Αντιγριπικός εμβολιασμός 2020 - Αναδιάρθρωση Γραφείου Βοήθειας & Πληροφόρησης (HelpDesk) - Νέες οδηγίες

Εν όψει της έναρξης του αντιγριπικού εμβολιασμού κι εφέτος και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων, το ΤΥΠΕΤ προχώρησε στην αναδιάρθρωση της λειτουργίας του Γραφείου Βοήθειας & Πληροφόρησης (HelpDesk).

Για τον λόγο αυτό και για την ενημέρωσή σας, αναδιατυπώνουμε την προηγούμενη ανακοίνωση, ενώ παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι στο ηχογραφημένο μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου του HelpDesk (210 3348000/δ:18000), παρέχονται οδηγίες και για άλλες υπηρεσίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ασφαλισμένων.

Για όλα αυτά έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ήδη προετοιμαστεί και οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Εμβολιασμός εκτός Δομών ΤΥΠΕΤ

 • Για τον εμβολιασμό εκτός των δομών, η συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου είναι απαραίτητη και γίνεται με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως συνταγογράφησης.

Για τις απομακρυσμένες των δομών του ΤΥΠΕΤ περιοχές του Νομού Αττικής και τους νομούς:    

Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου Κρήτης, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνης, Σάμου, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων, Χίου

οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται:

 • είτε τηλεφωνικώς μέσω του 210 3348000 /δ:18000 (HelpDesk), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την επιλογή 1, «Για αντιγριπικό εμβολιασμό, πιέστε 1»
 • είτε μέσω email: drina.vasiliki@typet.groupnbg.com

δηλώνουν τον ΑΜ ΤΥΠΕΤ και τον ΑΜΚΑ τους και  λαμβάνουν μέσω sms ή email το barcode του εμβολίου, το οποίο επιδεικνύοντας στο φαρμακείο επιλογής τους, προμηθεύονται το αντιγριπικό εμβόλιο.

Για τους νομούς:  

Άρτας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας, Χαλκιδικής

οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται:                                                                                                              

δηλώνουν τον ΑΜ ΤΥΠΕΤ και τον ΑΜΚΑ τους και  λαμβάνουν μέσω sms ή email το barcode του εμβολίου, το οποίο επιδεικνύοντας στο φαρμακείο επιλογής τους, προμηθεύονται το αντιγριπικό εμβόλιο.

Εμβολιασμός εντός Δομών ΤΥΠΕΤ

 • Ο αντιγριπικός εμβολιασμός εντός των δομών του ΤΥΠΕΤ διενεργείται αυστηρά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 16:00.
 • Στην Αθήνα, στον 2ο όροφο του κτηρίου της Σοφοκλέους 15 (αίθουσα ακτινολογικού ελέγχου).
 • Στη Θεσσαλονίκη στον χώρο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Υγειονομικού Συγκροτήματος (Ερμού 28 - 3ος όροφος).
 • Για τον εμβολιασμό εντός των δομών του ΤΥΠΕΤ, πέραν του ραντεβού, δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.
 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τον ΑΜ ΤΥΠΕΤ και τον ΑΜΚΑ τους.
 • Ο προγραμματισμός ραντεβού για τη διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού στο ΤΥΠΕΤ (Σοφοκλέους 15) γίνεται τηλεφωνικώς, από τις 08:00 έως τις 14:00, στα εξής τηλέφωνα:

210 3349508 /δ:19508, 210 3349539 /δ:19539, 210 3349346 /δ:19346 &210 3349385 /δ:19385

 • Ο προγραμματισμός ραντεβού για τη διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού, στο Υγειονομικό Συγκρότημα του ΤΥΠΕΤ στη Θεσσαλονίκη (Ερμού 28) γίνεται:
 • είτε τηλεφωνικώς: 2310 281927, -928, -929, -936
 • είτε μέσω email: synallages.thes@typet.groupnbg.com
 • είτε μέσω fax: 2310 281952.

Οι ασφαλισμένοι που θα προσέρχονται να εμβολιαστούν υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας αντι-Covid-19 (χρήση μάσκας, κά), τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, δεδομένου ότι η πανδημική κρίση επιβάλλει σε όλους ιδιαίτερη προσοχή.

Επισημαίνουμε ότι όσοι ασφαλισμένοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου θα έχουν προτεραιότητα, αφού προηγουμένως δηλώσουν, κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού, τους λόγους που καθορίζουν την προτεραιότητά τους, δεδομένου ότι τα σχετικά κριτήρια έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Η διαδικασία του αντιγριπικού εμβολιασμού των ασφαλισμένων του ΤΥΠΕΤ θα πραγματοποιηθεί συντεταγμένα καθώς έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, έτσι ώστε να γίνει ομαλά και με ασφάλεια, για όσους προσέρχονται να εμβολιαστούν, αλλά και για τους εργαζόμενους του ΤΥΠΕΤ, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης υπευθυνότητας που πρέπει όλοι να επιδείξουμε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Η διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού στο ΤΥΠΕΤ, θα ξεκινήσει με την παραλαβή των εμβολίων, η οποία θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά και κατά προτεραιότητα σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:

1.                              Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

2.                              Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνιανοσήματα:

 • Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμικήδιαταραχή
 • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ήεπίκτητη)
 • Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού τωνοστών
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλεςαιμοσφαιρινοπάθειες)
 • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικόνόσημα
 • Χρόνιανεφροπάθεια
 • Χρόνιες παθήσειςήπατος
 • Νευρολογικά -νευρομυϊκά νοσήματα
 • Σύνδρομο Down

3.                              Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες

4.                              Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ

5.                              Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (πχ για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα, κά)

6.                              Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης

7.                              Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης

8.                              Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 9/10/2020

 Συνάδελφοι,

Με την ανακοίνωσή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποια θέματα που μας αφορούν και είναι καίρια.

 1. Όπως έχει ανακοινωθεί, επισήμως, τα αναδρομικά 11 μηνών των κρατήσεων εξαιτίας των μνημονιακών νόμων 4051/12 & 4093/12 θα δοθούν στους δικαιούχους μαζί με τις συντάξεις του Νοεμβρίου 2020 (δηλαδή προς το τέλος Οκτωβρίου).

Όπως έχει εξηγήσει το Υπουργείο, η καταβολή δε θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ΤΩΡΑ. Αυτό θα γίνει μέσα στο 2021, όπου θα υποβάλλουμε τροποποιητικές δηλώσεις. Όμως η διάταξη περιλαμβάνει και έναν άλλο όρο, ότι θα παρακρατηθεί 6% για τον κλάδ ο υγείας. Ο Σύλλογός μας μετά από επαφές και συζητήσεις, έκανε σαφές (κάτι που έγινε αποδεκτό) προς τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, αλλά και της ΗΔΙΚΑ ότι για το ΤΥΠΕΤ εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε υποστεί κρατήσεις υπέρ υγείας για τους μνημονιακούς νόμους. Αρα αν γίνουν και τώρα κρατήσεις θα τις έχουμε καταβάλλει δύο φορές, πράγμα απαράδεκτο. Σημειωτέον εμείς δε καταβάλλουμε εισφορά στο ΤΥΠΕΤ 6% όπως προανήγγειλε ο Υπουργός. Επί του θέματος γίνονται διαβουλεύσεις.  

 1. Ο Σύλλογός μας, καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να μας καταβληθούν τα δώρα, όπως αρχικά η Κυβέρνηση είχε εξαγγείλει (200,200,400).  
 2. Γίνονται προσπάθειες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ, να εξευρεθεί τρόπος ώστε οι συνάδελφοι να πάρουν, όσοι δεν τις έχουν, τις βεβαιώσεις αποδοχών τους παρελθόντων ετών.   
 3. Σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών της επικούρησης του 10μηνου του 18, στις χήρες και στους δικαιούχους κληρονόμους, οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στην αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ η οποία, όπως μας ενημέρωσαν, καθυστερεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Πάντως η διαδικασία προχωρά. Επίσης η διαδικασία αύξησης της σύνταξης στις χήρες ή/και δικαιούχους κληρονόμους σε ποσοστό 70%, όπως μας ενημερώνουν, ολοκληρώνεται και επίκειται η καταβολή της μαζί με την πίστωση των αναδρομικών που προκύπτουν εξαιτίας αυτού. Σημειωτέον ότι : αύξηση και αναδρομικά λαμβάνουν όσες χήρες ή κληρονόμοι έλαβαν οριστική σύνταξη μετά την εφαρμογή του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).
 4. Για το καίριο θέμα της απόδοσης από την ΕΤΕ του προϊόντος από το λογαριασμό «αποκατάστασης τέκνων» για άλλη μια φορά η απόφαση για απόδοση έχει μετατεθεί για το τέλος του μήνα Οκτωβρίου.
 5. Σχετικά με τη διαδικασία λήψης φαρμάκων από τους συνάδελφους συνταξιούχους (και όχι μόνον) υπάρχει αλλαγή, χωρίς να υπάρχει μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής. Πάντως επί του θέματος, αναμένουμε ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΤΥΠΕΤ.
 6. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλουμε σχετικά με τις δύο «επικουρήσεις» που πήραμε το 2019, των μηνών Ιανουάριου & Φεβρουαρίου ‘18, σας πληροφορούμε ότι η πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει και επομένως θα πρέπει να  τις υποβάλλουμε.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 10ΜΗΝΟΥ ‘18 που πήραμε τον Ιούλιο φέτος θα τα δηλώσουμε του χρόνου με τη δήλωση του 2021.

18 Σεπ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 18/9/2020

 

 1. Μετά από ασφαλή πληροφόρηση που είχαμε, οι ΑΟΠΕΤΕ απέστειλαν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- efka κατάσταση με τα στοιχεία 265 χήρων και κληρονόμων προκειμένου ο e-efka να τα επεξεργαστεί για να δώσει εντολή για πίστωση των λογαριασμών τους με τα αναδρομικά επικούρησης του 2018.
 2. Εχουν πραγματοποιηθεί οι αλλαγές που αφορούν στις μεταβολές των ποσοστών σύνταξης για τις χήρες και τους κληρονόμους που πλέον φθάνουν στο ποσοστό του 70% της σύνταξής του/της αποβιώσαντος/σης.
 3. Εγινε επαναχορήγηση σύνταξης σε 35 χήρες.
 4. Επαναπροσδιορίστηκαν οι συντάξεις σε χήρες μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους.
 5. Όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα έγγραφα προκειμένου οι κληρονόμοι αποβιώσαντος/σης συνάδελφου να ασκήσουν το κληρονομικό τους δικαίωμα, εάν δεν τον έχουν κάνει ακόμη, ύστερα από συνεννόηση του ΣΣΕΤΕ με τους ΑΟΠΕΤΕ μπορούν προς το παρόν, να τα καταθέτουν Εμμ. Μπενάκη 5, 4ος όροφος. Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ
 6. Για τους/τις χήρες και τους/τις κληρονόμους αποβιώσαντος/σης συναδέλφου σχετικά με τις μνημονιακές κρατήσεις που αφορούν τους νόμους 4051/12 & 4093/12 ισχύουν ότι ισχύει και για τους υπόλοιπους συναδέλφους μας συνταξιούχους.  
 7. Σχετικά με την καταβολή του εφάπαξ. Αυτή χορηγείται αυτόματα μετά τη συμπλήρωση εξαμήνου από την αποχώρηση του δικαιούχου και αφού προηγηθεί Δ.Σ του ΤΑΠΕΤΕ τον επόμενο μήνα, δηλαδή π.χ συνάδελφος που αποχώρησε τον Φεβρουάριο 2020 θα πάρει την πρώτη δόση του εφάπαξ (δηλ.1/3) μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου του 2020.

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΣΕΤΕ

15 Σεπ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 15/9/2020


ΘΕΜΑ: Νομικές ενέργειες για την αποκατάσταση της υφιστάμενης οικονομικής ζημίας λόγω του επανυπολογισμού των συντάξεων στους συνταξιούχους της ΕΤΕ, δυνάμει των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016, για τους συνταξιοδοτηθέντες προ της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 4670/2020 (νόμο Βρούτση).

Συνάδελφοι,

Με βάση τα άρθρα 7, 8, 13, 14, 33, 27 και 28 του Ν. 4387/2016, διενεργήθηκε επανυπολογισμός των συντάξεων για τους συνταξιοδοτηθέντες προ της έναρξης ισχύος του νόμου (12.5.2016), μεταξύ των οποίων και για τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας.
Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, ελήφθη υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη, αναπροσαρμοσμένος με χρήση ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν και μέχρι την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 και με τον υπολογισμό κλιμακωτών ποσοστών αναπλήρωσης των άρθρων 8 και 28 του Ν. 4387/2016, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης.
Οι καταβάλλοντες δε αυξημένες εισφορές, προβλέφθηκε να λαμβάνουν επιπλέον εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 94, παρ. 4, 5.
Με τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες παρέμειναν και με το νέο θεσμικό-ασφαλιστικό πλαίσιο και δη κατ’ άρθρα 28 και 29 του Ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση) έχουν δημιουργηθεί μεγάλες συνταξιοδοτικές ανισότητες και θίγονται κατάφωρα συνταξιοδοτικά και περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, που συνταξιοδοτήθηκαν προ της έναρξης ισχύος του Ν. 4387/2016 (12.5.2016) σε σχέση με εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη του ως άνω νόμου, δεδομένου ότι για την ανταποδοτική σύνταξη δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εν ενεργεία αποδοχών τους επί των οποίων πραγματοποιούνταν κρατήσεις, όπως δηλαδή γίνεται για τους μετά την 12.5.2016 συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους μας.
Να  σημειωθεί ότι για τους συνταξιοδοτηθέντες προ της 12.5.2016, δε λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των αποδοχών τους, καταλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο και τα δώρα και τα επιδόματα αδείας.
Μάλιστα κρίθηκε με την ΟλΣτΕ 1891/2019 ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016 παραβιάζουν την αρχή της ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών.
            Ως εκ τούτου οι συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της 12.5.2016 δικαιούνται να διεκδικήσουν αναδρομικά από 12.5.2016 και εφεξής τις προκύπτουσες διαφορές και μάλιστα εντόκως. Για την δικαστική διεκδίκηση των σχετικών διαφορών απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:
      1)      Απόφαση συνταξιοδότησης.
      2)    Εκκαθαριστικό (απόδειξη) επανυπολογισμού της σύνταξης.
     3)     Για τους συνταξιοδοτηθέντες μετά το 2006 και μέχρι 12.5.2016, όλες τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών από το 2002 μέχρι και το έτος κατάθεσης της Αίτησης συνταξιοδότησης. Σημείωση: για όσους συναδέλφους έχουν υποβάλλει Αίτηση προ του νόμου Κατρούγκαλου και εκδόθηκε η Απόφαση συνταξιοδότησης τους μετά το νόμο Κατρούγκαλου χρειαζόμαστε σχετική  σημείωση στα έγγραφα που θα μας αποστείλετε.
Για τους συνταξιοδοτηθέντες προ του 2006, τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών πέντε τουλάχιστον συνεχών ετών πριν από την συνταξιοδότησή τους.
   4)    Απόδειξη μισθοδοσίας, ως εν ενεργεία υπάλληλου, του τελευταίου προ της συνταξιοδότησης μηνός.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα προκειμένου οι συνεργαζόμενοι με το Σύλλογό μας δικηγόροι να προβούν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη διεκδίκηση των σχετικών ποσών από το μη νόμιμο επανυπολογισμό των συντάξεών μας.

Το Προεδρείο του ΣΣΕΤΕ

10 Σεπ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 10/9/2020


Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΕΤΕ την 9/9/2020 στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE (λόγω covid 19) συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω :
-          Εγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντέλλο ότι οι διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας θα δοθούν τον Δεκέμβριο 2020. Θα υπάρξει σχετικό δελτίο για την κατάθεση αγωγών για τον επανυπολογισμό. Επίσης αποφασίσθηκε ο σύλλογος να επιδιώξει συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Εργασίας κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου.
-          Για τις μνημονιακές κρατήσεις των νόμων 4051 & 4093/12 ενημερωθήκαμε ότι θα αρχίσουν να δίνονται από τον Νοέμβριο. Επίσης διευκρινίστηκε, για άλλη μια φορά,  από το νομικό σύμβουλο, ότι όσοι έχουν κάνει αγωγή για τις μνημονιακές κρατήσεις προ της 10/6/2015 θα λάβουν αναδρομικά από 1/1/13 – 12/5/16.
-          Οσοι συνάδελφοι έχουν κάνει αγωγές και δεν έχουν εκδικαστεί θα εκδικαστούν.
-          Οσοι δεν έχουν κάνει αγωγές θα πάρουν αναδρομικά 11 μηνών.
-          Οσοι από τους συναδέλφους θέλουν να μεταπέσουν στον νόμο 4387/16 (Κατρούγκαλου) δηλαδή όσοι συνταξιοδοτήθηκαν προ της 12/5/16 αλλά η σύνταξη τους χορηγήθηκε μετά την 12/5/16 μπορούν, με μια απλή αίτηση προς τον ΕΦΚΑ να το ζητήσουν και να το πετύχουν χωρίς την ανάγκη προσφυγής τους σε νομικά γραφεία.
-          Για τις χήρες και γενικά τους κληρονόμους ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των στοιχείων από τους ΑΟΠΕΤΕ προς τον ΕΦΚΑ προκειμένου να εισπράξουν τα αναδρομικά της επικούρησης (νόμος Βρούτση). Οσοι από τους κληρονόμους δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να το κάνουν άμεσα. 
-          Σχετικά με την ημερομηνία της Γ.Σ ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας αναβάλλεται έως 31/12/2020.
-        Σχετικά με τον λογαριασμό αποκατάστασης τέκνων επικοινωνήσαμε με τον Γενικό Διευθυντή κ. Αρμεληνιό ο οποίος μας μεταβίβασε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχει λυθεί το θέμα.
-          Μετά από επικοινωνία με το Γενικό Διευθυντή κ. Τριανταφυλλάκη για τα δάνεια ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών – Υπουργείου Ανάπτυξης και ΕΤΕ. Οι τρεις αυτοί φορείς βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συζήτηση για την επίλυση του προβλήματος, δηλαδή την αποδέσμευση της ΕΤΕ προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασίες διευκόλυνσής των μελών μας. Εγκαίρως το Προεδρείο θα έχει συνάντηση και με τον Γεν. Δ./ντη κ. Μαλλιγιάννη για το θέμα.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΣΕΤΕ