12 Σεπ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/9/2019


ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ

Σήμερα έγινε διυπουργική συνάντηση παρουσία των Υφυπουργών Εργασίας κ. Μηταράκη, Οικονομικών κ. Ζαββού, Διευθύνοντας Συμβούλου ΕΤΕ κ. Μυλωνά, Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, συμβούλων όλων των μερών, νομικού συμβούλου κ. Στρίμπερη  και Προεδρείου ΣΣΕΤΕ.
Κατά τη συνάντηση η αντιπροσωπεία του Συλλόγου (κ.κ Κωνσταντέλλος, Πίγκος, Σαρρής, Ξύδης,  Μπανακάκη) δια του Προέδρου κ. Κωνσταντέλλου έθεσε προς συζήτηση και ανέπτυξε τα επιχειρήματα μας για την αποκατάσταση πληρωμής μας από τον ΛΕΠΕΤΕ.
Ο κ. Μηταράκης εξέφρασε την ευχή ανεύρεσης εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης μέσω διαλόγου η οποία θα περιλαμβάνει «ένα νέο ΛΕΠΕΤΕ και ΕΤΕΑΕΠ».
Για τις λεπτομέρειες καθόρισε νέα συνάντηση την προσεχή Τρίτη 17/9/2019 στην οποία θα παρουσιασθούν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία από πλευράς Υπουργείου και Τράπεζας.
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία μας δια του Προέδρου κ. Κωνσταντέλλου έθεσε το θέμα της καταβολής αναδρομικών έτους 2018 επί του οποίου ο κ. Μυλωνάς δήλωσε ότι είναι αρνητικός, γεγονός που οδήγησε τους εκπροσώπους μας να καταγγείλουν ως παράνομη την απόφαση του αυτή, αλλά με την μεσολάβηση του κ. Μηταράκη ζητήθηκε αναμονή μιας εβδομάδας αναγνωρίζοντας την παραβίαση του νόμου.
Κλείνοντας θέσαμε το πρόβλημα των δανείων μας δίνοντας σχετική επιστολή στο Γεν. Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ κ. Τριανταφυλλάκη ο οποίος δήλωσε ότι θα μας καλέσει, καθώς και το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων για το οποίο ο διευθυντής του γραφείου του κ. Μηταράκη δήλωσε ότι θα μας καλέσει σύντομα.
Συνάδελφοι θα σας κρατούμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

9 Σεπ 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ κ. ΝΟΤΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ


Σε απάντηση δημοσιευμάτων για το ΛΕΠΕΤΕ & την Εθνική Τράπεζα, κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίζουν ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας η ΕΤΕ υποχρεούται να καταβάλει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του 2018 στους συνταξιούχους τμηματικά έως 31/12/2020. Διευκρινίζεται ότι δεν εκκρεμεί κάποια εγκύκλιος από πλευράς του Υπουργείου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ


                                                                                                          6 Σεπτεμβρίου 2019

Προς
τον κ. Νότη Μηταράκη,
Υφυπουργό Εργασίας, Πρόνοιας
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Υφυπουργέ,
Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι οι συνταξιούχοι στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας βρίσκονται σε αναστάτωση, διότι η Εθνική Τράπεζα, αν και υποχρεούτο, βάσει της παρ. 3 του αρθρ. 24 του Ν. 4618/2019, να καταβάλει μέρος των επικουρήσεων του έτους 2018 έως την 31/8/2019, δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του Ν. 4618/2019 ορίζει ότι: «Στους Συνταξιούχους της παραγράφου 1 η ΕΤΕ καταβάλλει τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 2018 στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 1 και αφού συμψηφιστούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ- Π.Π.ΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό, Η καταβολή ενεργείται κατά το 1/5 του συνολικού ποσού έως την 31.8.2019 και το υπόλοιπο τμηματικά και πάντως το αργότερο την 31.12.2020
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, η Εθνική Τράπεζα έχει υποχρέωση να καταβάλλει τις επικουρήσεις του έτους 2018 τμηματικά ως εξής: το ποσό της καταβλητέας παροχής ως καθορίζεται από το νόμο πρέπει να γίνει σταδιακά για τις επικουρήσεις του 2018 και αφού συμψηφιστούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ για το έτος αυτό. Ο συμψηφισμός αφορά το όλο ποσό της επικούρησης και σύμφωνα με την εξαγωγή αυτού του ποσού από τον μαθηματικό τύπο που ορίζει ο νόμος και όχι μεμονωμένα τη σταδιακή καταβολή του 1/5 του συνολικού ποσού έως 31/8/2019.
ΖΗΤΟΥΜΕ άμεσα την παρέμβασή σας για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και την άμεση καταβολή μέρους των επικουρήσεων του έτους 2018.
Για το Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντέλλος Βασίλης

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4 Σεπ 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. Ι. ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


                                                                                                                           4 Σεπτεμβρίου 2019 
Προς
τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

«Θέμα : ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ»

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε για άμεση συνάντηση μας προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις θέσεις μας για αυτό το θέμα το οποίο κατά την άποψή μας είναι υψίστης σημασίας για τους συνταξιούχους μέλη μας.
Παρακαλούμε για την επίσπευση της συνάντησης αυτής.

Μετά τιμής
Για το Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ
                                       Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας
                                 Β. Κωνσταντέλλος                                    Μ. Πίγκος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 4/9/2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια προηγούμενου Δελτίου Τύπου σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε χθεσινό γνωμοδοτικό σημείωμα του Νομικού μας Συμβούλου εστάλη εξώδικη διαμαρτυρία κατά της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας στην οποία ετέθη 48ωρη προθεσμία για την καταβολή των οφειλομένων αναδρομικών επικούρησής μας έτους 2018 βάσει του νόμου 4618/2019 με την επισήμανση ότι σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλομένων θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες καθώς και αναφορά στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Κατόπιν αυτού σήμερα μετά από δύο μέρες συνεχών προσπαθειών του Δ.Σ κατέστη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου ΣΣΕΤΕ με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΕ κ. Μυλωνά.
Κατά τη συζήτηση που έγινε ο κ. Μυλωνάς είπε ότι οι νομικές υπηρεσίες της ΕΤΕ έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά για την πληρωμή ωστόσο ο ίδιος μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του Προέδρου με αναφορά στο σοβαρό πρόβλημα των 17.000 συνταξιούχων, δήλωσε ότι προτίθεται να εξετάσει το θέμα σφαιρικά στο αμέσως προσεχές διάστημα δεδομένου ότι μεσολαβεί και η ΔΕΘ.
Παράλληλα ο ΣΣΕΤΕ με επιστολή του προς τον Υφυπουργό κ Μηταράκη ζήτησε άμεση συνάντηση για του εκθέσει το πρόβλημα.
Συνάδελφοι ο Σύλλογος παρακολουθεί στενά το θέμα και σε περίπτωση συνέχισης μη πληρωμής μας θα κλιμακώσει τις ενέργειές του.   
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΣΕΤΕ

3 Σεπ 2019

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μέχρι την παρούσα ώρα 14.30 της 3/9/2019 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με την προφορική πληροφόρηση που είχαμε χθες από το νομικό σύμβουλο του ΣΣΕΤΕ κ. Στρίμπερη, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής από την Τράπεζα των αναδρομικών που προβλέπει ο νόμος 4618 ήταν η 2η Σεπτεμβρίου.
Δεδομένου ότι μέχρι τη στιγμή  σύνταξης αυτού του Δελτίου Τύπου, η Τράπεζα δεν έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της, το Δ.Σ το οποίο βρίσκεται από χθες σε συνεδρίαση προέβη στις εξής ενέργειες.
Α) Ηλθε σε τηλεφωνική, αλλά και εκ του σύνεγγυς επικοινωνία με το Διευθυντή των ΑΟΠΕΤΕ κ. Κήπο ο οποίος μας δήλωσε ότι από 28/8/2019 έστειλε στη Διοίκηση και στο Γεν. Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών την εισήγηση του για την καταβολή βάσει του νόμου.
Β) Επικοινώνησε με το Γεν. Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Τριανταφυλλάκη ο οποίος μας δήλωσε ότι από πλευράς του έγινε εισήγηση προς τα μέλη της Διοίκησης.
Γ) Επιδίωξε κατ΄ επανάληψη τόσο προφορικά όσο και δια ζώσης επικοινωνία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μυλωνά, ακόμη και πριν από λίγο, προκειμένου να απαιτήσει εξηγήσεις για την μη καταβολή των αναδρομικών, χωρίς ανταπόκριση εκ μέρους του.
Πέραν αυτών ζητήσαμε από το νομικό σύμβουλο επειγόντως και εντός της ημέρας γραπτή γνωμοδότηση για το θέμα, η οποία να αναφέρει τις δέουσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο σύλλογος.
Συνάδελφοι καταγγέλλουμε τη στάση της Τράπεζας η οποία για μια ακόμη φορά δείχνει την περιφρόνηση της προς τις 17.000 οικογένειες των συνταξιούχων.    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 3/9/2019


ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1.100 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Όπως είναι γνωστό υπήρξε περικοπή ποσών σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και μεγάλων, κατά την πληρωμή της σύνταξης Σεπτεμβρίου στους παραπάνω συναδέλφους.
Όπως ενημερωθήκαμε το πρόβλημα προέκυψε λόγω μηχανογραφικού λάθους.
Από πλευράς μας απαιτήσαμε από τους αρμόδιους την άμεση τακτοποίηση του προβλήματος δεδομένου ότι οι συνάδελφοι μας πιέζονται ασφυκτικά από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις αλλά η απάντηση που πήραμε ήταν ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει άμεσα και θα τακτοποιηθεί με τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου.
Πέραν αυτών σας πληροφορούμε ότι από πλευράς μας ζητήσαμε να εκδίδονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα και να μας ταχυδρομούνται όπως κατά το παρελθόν.

31 Αυγ 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΣ ΤΗΣ 2/9/2019


Προς

Τα Μέλη του Δ.Σ
Του Συλλόγου Συντ/χων                                                       

Ενταύθα

                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Νο 17/2019
                                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
                               Ημέρα Δευτέρα 2/9/2019
                      και ώρα 11.30 στα Γραφεία του Συλλόγου

Σας γνωστοποιώ ότι το Δ.Σ του Συλλόγου μας θα συνεδριάσει τη παραπάνω ημέρα και ώρα στα γραφεία του (Δραγατσανίου 8) με θέματα ημερήσιας διάταξης και σας παρακαλώ για την παρουσία σας, την οποία θεωρώ απαραίτητη. 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 1. Εξελίξεις στην επικούρηση. Ενημέρωση από Νομικό Σύμβουλο. Ενέργειες Συλλόγου.
 2. Αναβολή της συνάντησης με τον Υφυπουργό κ. Μηταράκη.
 3. Ενημέρωση Προέδρου ΣΣΕΤΕ από Διευθ. Σύμβουλο της ΕΤΕ για το ΛΕΠΕΤΕ κατά τη Γ.Σ των μετόχων της ΕΤΕ.
 4. Επανυπολογισμός συντάξεων.
 5. Συζήτηση για τους 572.
 6. Δάνεια συναδέλφων. Συζήτηση, αποστολή επιστολής και προγραμματισμός ραντεβού με τη Διοίκηση για το θέμα.
 7. Λογαριασμός αποκατάστασης τέκνων (προικοδότηση).
 8. Εισφορές από ΕΤΕΑΕΠ – ΛΕΠΕΤΕ στο Σύλλογό μας.
 9. Σύσταση επιτροπής για αναζήτηση ξενοδοχείων καθώς και χώρου διεξαγωγής της επικείμενης Γ.Σ.
 10. Διάφορα θέματα.
 11. Εγγραφές νέων μελών.
 12. Υπογραφή πρακτικών.
Ο Πρόεδρος
Β. Κωνσταντέλλος