ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
(ΕΦΚΑ, ΤΑΠΕΤΕ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΥΠΕΤ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
(ΣΥΕΤΕ, ΣΥΤΑΤΕ, ΣΕΠΕΤΕ, ΟΣΤΟΕ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ