7 Μαΐ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 7/5/2019


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους σχετικά με τη συμπληρωματική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ το 2018 και αφορούν το 2017 την οποία έλαβαν πρόσφατα ότι δημιουργεί υποχρέωση τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης έως τις 30/6/2019. Επισημαίνουμε ότι η σχετική διαδικασία είναι διαθέσιμη και οτι στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται το Α.Μ ΔΙΑΣ ο οποίος είναι απαραίτητος όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα για την εμφάνιση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της κύριας σύνταξης το οποίο παραμένει μη ενεργό επί πεντάμηνο.