7 Αυγ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 7/8/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΣΕΤΕ
ΓΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ  ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΦΑΠΑΞ
Α.
«Για την υπόθεση περικοπής εφάπαξ η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 4/12/2017 όπου παραστάθηκε ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας μαζί με 4 αιτούντες μέλη του, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση από το ως άνω τμήμα του ΣτΕ.
Στην συζήτηση της εν λόγω υπόθεσης για λογαριασμό του  Σ.Σ.Ε.Τ.Ε., παραστάθηκαν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου κ. Αλέξανδρος Στρίμπερης και ο καθηγητής κ. Ξενοφών Κοντιάδης.»
Β.
«Σήμερα ενημερώθηκα ότι στις 15-7-2018 εκδόθηκε απόφαση από το ΣτΕ  που αφορά τον συνταξιούχο κ.Στάλιογλου  υπόθεση που σχετίζεται με την περικοπή του εφάπαξ και η οποία συζητήθηκε στις 4-12-2017 ενώπιον του ΣτΕ. Η ως άνω απόφαση κάνει δεκτή σχετική αίτηση ακύρωσης. Παρόλο που δεν γνωρίζω το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, θεωρώ ότι οι 572 αιτούντες μέλη του ΣΣΕΤΕ στους οποίους έγινε αναδρομική περικοπή θα δικαιωθούν οπωσδήποτε και θα λάβουν  το ποσό του  εφάπαξ που τους περικόπηκε. Αναμένω το περιεχόμενο της απόφασης για περαιτέρω σχολιασμό.
Γ.
Η υπ’αριθμ.1530/2018 απόφαση του ΣτΕ η οποία δημοσιεύτηκε στις 15-7-20018 εκδίκασε συναφές αντικείμενο με την υπόθεση που συζητήθηκε ενώπιον του ΣτΕ στις 4-12-2017 με αιτούντα τον ΣΣΕΤΕ μαζί με άλλους 4 αιτούντες μέλη του η οποία αφορούσε την περικοπή του εφάπαξ.
Αναμένεται η  έκδοση και της δικής μας υπόθεσης εντός των προσεχών ημερών το αργότερο μέχρι 10-9-2018 ως πληροφορήθηκα από την Γραμματεία του Α΄Τμήματος του ΣτΕ.
Επισημαίνω και πάλι ότι θεωρώ πως η έκβαση για τους 572 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας θα είναι θετική και θα δικαιωθούν για το ποσό του εφάπαξ που τους περικόπηκε.
Για την υπόθεση που αιτών ήταν και ο Σύλλογος μαζί με άλλους 4 συνταξιούχους μέλη του για λογαριασμό  του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε., παραστάθηκαν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου κ. Αλέξανδρος Στρίμπερης και ο καθηγητής κ. Ξενοφών Κοντιάδης για δε λογαριασμό των  αιτούντων ο δικηγόρος κ. Δημ.Μπούρλος.
Δ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα παραγραφής  της αξίωσης του περικοπτόμενου  εφάπαξ.
Ως εκτούτου όσα διαδίδονται για παραγραφή της διεκδίκησης της αξίωσης του περικοπτόμενου εφάπαξ,στερούνται βασιμότητας.
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.
Αλέξανδρος Ι. Στρίμπερης