12 Ιουλ 2018

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ & ΤΕΚΝΩΝ


                                                                                                       Αθήνα, 12/7/2018
Θέμα : «Επιδόματα γάμου και τέκνων»
Η θέση του Νομικού Συμβούλου του Συλλόγου μας κ. Αλ. Στρίμπερη για το εν επικεφαλίδι θέμα είναι η παρακάτω η οποία ήδη έχει κατατεθεί, στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ  στις 4/7/2018,  από τον Πρόεδρο του ΣΣΕΤΕ..  
-------------------------------------------
Θεωρώ, ότι όσον αφορά  τα επιδόματα γάμου και τέκνων που αποτελούν μέρος της Επικούρησης  ισχύουν και γι΄ αυτά οι διατάξεις του κανονισμού της Επικούρησης και επ΄ ουδενί μπορούν να μειωθούν.
Η αρχική χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων , όσον αφορά τις προϋποθέσεις αυτών, έχει να κάνει συνδυαστικά με τις ίδιες προϋποθέσεις  χορήγησης των εν λόγω επιδομάτων από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
Η εξελισιμότητα όμως αυτών των επιδομάτων από το ΛΕΠΕΤΕ είναι αυτόνομη και ανεπηρέαστη από εξωγενείς παράγοντες και η χορήγησή τους γίνεται βάση των διατάξεων του κανονισμού του ΛΕΠΕΤΕ και έτσι τα επιδόματα αυτά έχουν σταθερό ή αυξητικό και μόνο χαρακτήρα.

Με εκτίμηση
Αλέξανδρος Στρίμπερης