12 Ιουλ 2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ ΤΗΣ 13/7/2018

                                                                                                                                11 Ιουλίου 2018

                     

Προς 

Τα Μέλη του Δ.Σ

Του Συλλόγου Συντ/χων                                                       

Ενταύθα

                       
                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Νο 8/2018
                                                       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
Παρασκευή 13/7/2018 ώρα 10.00 
στα Γραφεία του Συλλόγου

Σας γνωστοποιώ ότι το Δ.Σ του Συλλόγου μας θα συνεδριάσει την παραπάνω ημέρα και ώρα στα γραφεία του (Δραγατσανίου 8) με θέματα ημερήσιας διάταξης και σας παρακαλώ για την παρουσία σας, την οποία θεωρώ απαραίτητη. 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


  1. ΛΕΠΕΤΕ – Ενημέρωση.
  2. Γενική Συνέλευση Μετόχων ΕΤΕ. Συμμετοχή – Κινητοποιήσεις.
  3. Δημοσίευση προκήρυξης πιστοποιημένης εταιρείας για έλεγχο του λογαριασμού από το 1949.  
  4. Επανυπολογισμός των συντάξεων (ενέργειες).
  5. Λειτουργία Συλλόγου το μήνα Αύγουστο.
  6. Επιτροπή Αλληλεγγύης
  7. Διάφορα Θέματα.
  8. Εγγραφές νέων μελών.
  9. Υπογραφή Πρακτικών.
                                               
                                                 Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Πορτούλας