5 Φεβ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 5/2/2020


Σήμερα το απόγευμα 5/2/2020 ύστερα από τις σύντονες ενέργειές μας και την υποβολή σχετικού μας αιτήματος προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Δ/νση Δικαστικού πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Δ/ντου κ.Αρμελινιού. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν , ο Δ/ντής Προσωπικού , ο αρμόδιος Υποδιευθυντής και ο εντεταλμένος συνάδελφος για το Λογαριασμό Αποκατάστασης Τέκνων συναδέλφων.Από πλευράς Συλλόγου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΣΕΤΕ κ.Β.Κωνσταντέλλος, ο Γραμματέας κ.Α.Σαρρής και ο Α΄ Αντιπροέδρος κ.Β.Λεκκός.
        Κατά τη συνάντηση ο Διευθυντής μας ενημέρωσε ότι ήδη έχουν ρυθμιστεί οι νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες, προκειμένου τα τέκνα των συναδέλφων συνταξιούχων, που βεβαίως, πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβον την παροχή.
Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι οι οποίοι σημειωτέον αριθμούν τους 800 (και τα τέκνα περί τα 1000) θα πρέπει :
1.   Να υποβάλουν αίτημα στην υπηρεσία λογ/σμού αποκατάστασης τέκνων (τηλ. 210.3341.350 εσ. 11158 & 11129 κ.Παναγιωτόπουλος & κ.Λάλας
2.   Να έχουν τις αποδείξεις σύνταξης και επικούρησης του προηγούμενου μήνα της υποβολής του αιτήματος
3.   Τα αιτήματα θα πρέπει να αρχίσουν να υποβάλονται στην πιο πάνω υπηρεσία από 20/2/2020.

Συνάδελφοι,
        Θα ακολουθήσει Δελτίο Τύπου του ΣΣΕΤΕ με περισσότερες λεπτομέρειες.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΣΕΤΕ