3 Σεπ 2018

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Πέραν των επερωτήσεων που έγιναν, ύστερα από παρέμβαση του Δ.Σ του ΣΣΕΤΕ, στην Ελληνική Βουλή, από όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμματα, στις 20/8/18 κατατέθηκε επερώτηση και στην Ευρωβουλή από τον Ευρωβουλευτή κ. Μανόλη Κεφαλογιάννη, η οποία έχει ως εξής :

Θέμα:  Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

Ο «Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας» (ΛΕΠΕΤΕ) συστάθηκε το 1949 ως έντοκος κοινός ειδικός λογαριασμός στον οποίο συγκεντρώνονται αποκλειστικά εισφορές των εργαζομένων (3,5%) της Τράπεζας (9,00%), προμήθειες από ασφαλιστικές εργασίες που διενεργούν οι υπάλληλοι και οι αποδόσεις των κεφαλαίων.
Η ένταξη από την 1.1.2005 των νέων εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εθελούσιες έξοδοι πάρα πολλών εργαζομένων οδήγησαν στη σημαντική απομείωση των αποθεματικών και στη χειροτέρευση του λόγου ασφαλισμένων προς συνταξιούχους, με αποτέλεσμα την ανάγκη ενίσχυσης του ΛΕΠΕΤΕ από την Τράπεζα, προκειμένου να παραμείνουν σταθερές οι παροχές, γιατί η διασφάλιση της επάρκειας στη χρηματοδότησή του βάσει του Κανονισμού του αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας.
Ωστόσο, τον περασμένο Δεκέμβριο η Τράπεζα μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση έπαψε να καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και άρνηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ενισχύσει το Λογαριασμό.
Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας δεν λαμβάνουν άλλη επικουρική σύνταξη και το σοβαρό πρόβλημα της μη καταβολής από τον Ειδικό Λογαριασμό, ένα λογαριασμό εγγυημένων παροχών, αφορά περίπου 16 500 συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι σε γνώση της το σημαντικό αυτό κοινωνικό ζήτημα που επηρεάζει 16 500 οικογένειες;
Αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση ή άλλης μορφής υποχρέωση η διακοπή χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ από την Εθνική Τράπεζα;