20 Ιουν 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
 
Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών για τα Ασφαλιστικά Μέτρα με καταλυτική ημερομηνία την 29/6/2018 γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου μας Δραγατσανίου 8 και διαβιβάζονται από το Σύλλογο στο δικηγορικό γραφείο του νομικού μας συμβούλου κ. Στρίμπερη.