27 Απρ 2018

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΣΕΤΕ


Αθήνα 27/4/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.

Η Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων Ε.Τ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τετάρτη 25 Απρίλη 2018, ενέκρινε τα πεπραγμένα  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΕΤΕ για το 2017.
Συγκεκριμένα στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη τα αποτελέσματα ήταν:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ: 1.966

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 1.587

ΝΑΙ: 855
ΟΧΙ: 624
ΑΚΥΡΑ : 38 
ΛΕΥΚΑ: 70


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 1.590

ΝΑΙ: 867
ΟΧΙ: 643
ΑΚΥΡΑ : 24 
ΛΕΥΚΑ: 56
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα απαλλάσσεται το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντ/χων ΕΤΕ πάσης ευθύνης για την ελεγχόμενη περίοδο από 1/1/2017 - 31/12/2017.