16 Απρ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Δ.Σ της 13/4/2018 εγκρίθηκε από τα 12 μέλη του Δ.Σ ο Ισολογισμός & τα Αποτελεσμάτα

Χρήσης 2017 και Προυπολογισμός 2018. Καταψήφισαν οι σύμβουλοι κ.κ Μαύρος, Μυλωνάς &

Μπανακάκη. Για τον οικονομικικό απολογισμό πατήστε ΕΔΩ