10 Ιαν 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.
10/1/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Σήμερα 10/1/2018, συνήλθε  η  Διαχειριστική Επιτροπή  του ΛΕΠΕΤΕ ,κατόπιν προσκλήσεως  του Προέδρου της κ.Φουρτούνη, Γενικού  Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού (σε αντικατάσταση του κ.Φραγκιαδάκη ) με  σκοπό  να εξετάσει  εκ νέου  τη δυνατότητα πληρωμής της επικούρησης   μηνός Ιανουαρίου 2018 (προηγούμενη  συνεδρίαση Δ.Ε. για το ίδιο θέμα 21/12/2017 ).

Ο εκπρόσωπος της Τράπεζας   και  Πρόεδρος  της Διαχειριστικής Επιτροπής, πρότεινε να καταβληθεί  το μέρος του επικουρικού βοηθήματος ,το οποίο αναλογεί στις μέχρι σήμερα καταβληθείσες εισφορές.

Ο Προέδρος του ΣΣΕΤΕ κ. Πορτούλας διατύπωσε την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΣΕΤΕ  που έχει ως εξής:
« Τα χρήματα από τις τρέχουσες εισφορές της εργοδότριας τράπεζας και των εργαζομένων της ΕΤΕ επ΄ ουδενί επαρκούν για την κάλυψη της επικούρησης του μηνός Ιανουαρίου 2018.  Σημειωτέον ότι υφίστανται και το ζήτημα της μη καταβολής επικούρησης μηνός Δεκεμβρίου 2017 και της επιπλέον παροχής αυτής Δώρου Χριστουγέννων.  Δε μπορεί να γίνει λοιπόν καμία καταβολή για την επικούρηση χωρίς την καταβολή και κάλυψη του Οργανικού ελλείματος από την ΕΤΕ.  Ο λογαριασμός επικούρησης αποτελεί λογαριασμό εγγυημένων παροχών έχοντας την εγγυητική του ευθύνη η ΕΤΕ.
            Δεν συναινούμε σ΄ οποιαδήποτε καταβολή επικούρησης βασιζόμενη στις τρέχουσες εισφορές εργοδότριας  τράπεζας και εργαζομένων προκειμένου να μη δημιουργηθούν δεδομένα και νομιμοποιήσουμε τη παράνομη, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά  της ΕΤΕ που αρνείται να καλύψει τα οργανικά ελλείματα του ΛΕΠΕΤΕ αν και υποχρεούται προς τούτο, γεγονός το οποίο σε κάθε περίπτωση εν τοις πράγμασι αποδεχόταν από το 2007».

Με τη θέση αυτή  συμφώνησαν  οι εκπρόσωποι  των συλλόγων των εργαζομένων ΣΥΕΤΕ,ΣΥΤΑΤΕ ,ΤΥΠΕΤ και ως εκ τούτου αποφασίσθηκε  η μη καταβολή  του ως άνω ποσού.