ΤΥΠΕΤ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Σοφοκλέους 15
105 52, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 334 9300 (δ: 19300)ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Θερειανού 4
114 73, Πεδίον 'Aρεως
Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 334 9100 (δ: 19100)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Αρμένη Βράϊλα 4 (Έναντι του Υγείας Μέλαθρον)
114 73, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 334 9116 (δ: 19116)
210 334 9117 (δ: 19117)

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
210 334 9200 (δ: 19200)


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 210 334 9400 (δ: 19400)


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ερμού 28
546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό Κέντρο:
2310 281927, -928, -929, -936


Συμβεβλημένα Κέντρα & Κλινικές