14 Σεπ 2018

ΑΓΩΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


17/9/2018, κτίριο 9 - αίθουσα 14

24/9/2018, κτίριο 9 - αίθουσα 14

28/9/2018, κτίριο 9 - αίθουσα 14