23 Μαρ 2018

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ
Συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό ο Σύλλογός μας έχει αναθέσει στο νομικό επιτελείο του την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων με αιτήματα έκδοσης προσωρινών διαταγών  κατά της ΕΤΕ για το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ. Οι μέχρι τώρα εκδικασθείσες αιτήσεις προσωρινών διαταγών ήσαν απορριπτικές, ενώ η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων που συζητήθηκαν στις 29/1/2018 αναμένεται εντός του Μαρτίου 2018.
Όμως, επειδή η επιδιωκόμενη επίλυση του προβλήματος ( να υποχρεωθεί δηλαδή η Τράπεζα να συνεχίσει κανονικά  την καταβολή των επικουρήσεων )  μέσω των ασφαλιστικών μέτρων θα είναι προσωρινή, οι νομικοί μας σύμβουλοι συνιστούν την άσκηση αγωγής από κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους.
Ο κάθε συνάδελφος που θα αποφασίσει να καταθέσει αγωγή μπορεί να επιλέξει το δικηγορικό γραφείο που προτιμά.
 Ωστόσο,  ο Σύλλογός μας, προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους, ζήτησε από τους νομικούς του συμβούλους να προτείνουν οικονομικούς όρους και διαδικασία για όσους αποφασίσουν να αναθέσουν σε αυτούς την άσκηση αγωγής.
Σας επισυνάπτουμε,   έντυπο παροχής εξουσιοδότησης (εντολή)  προς τους δικηγόρους κ. Αλέξανδρο Στρίμπερη, κ. Φώτη Κωτσή, κ. Κρεμαλή Κων/νο & προς τη Δικηγορική Εταιρεία Γιάννης Καρούζος και Συνεργάτες, τους οικονομικούς όρους, καθώς και σχετικές διευκρινίσεις.
1. Ο κάθε συνάδελφος που θα αποφασίσει να εξουσιοδοτήσει τους ως άνω δικηγόρους θα πρέπει να καταθέσει στον λογαριασμό της Εθνικής 146/002434-15 και ΙΒΑΝ: GR08011014600000146002434-15, δικαιούχοι Στρίμπερης Αλέξανδρος - Κωτσής Φώτιος – Κρεμαλής Κων/νος –Καρούζος Ιωάννης 100 (εκατό) Ευρώ. Το ποσό αυτό  καλύπτει την οικονομική επιβάρυνση  κάθε συναδέλφου για όλα τα στάδια της δίκης  μέχρι και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από τον  Άρειο Πάγο.
2. Η εξουσιοδότηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, μαζί με το  εκκαθαριστικό της επικούρησης μηνός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ή ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 (δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρχικό υπόδειγμα εξουσιοδότησης που αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στις 26/2/18) καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης των 100 Ευρώ, θα πρέπει να ταχυδρομηθούν στη διεύθυνση του Συλλόγου μας Δραγατσανίου 8.
3. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της εξουσιοδότησης, καθώς και του e-mail για όσους διαθέτουν.
4. Ως ένδικο μέσο η άσκηση αγωγής θεωρείται από τους νομικούς συμβούλους απαραίτητη, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Όσοι ασκήσουν αγωγή και  έχουν συμπεριληφθεί στα ασφαλιστικά μέτρα,  δεν θα χρειαστεί να καταθέσουν νέα αγωγή ( αυτήν δηλαδή που προβλέπεται από τον Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ εντός 30 ημερών από την  έκδοση θετικής απόφασης επί ασφαλιστικών μέτρων).
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ