5 Ιαν 2018

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ

Όσοι συνάδελφοι έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση ή άποψη για τη λύση του θέματος του ΛΕΠΕΤΕ και δεν την έχουν παραδώσει γραπτά στον Σύλλογο μέχρι σήμερα, παρακαλούνται να την προσκομίσουν το ταχύτερο και να την παραδώσουν στη γραμματεία του συλλόγου προκειμένου να αξιολογηθεί. Oι προτάσεις να είναι ενυπόγραφες και να αναφέρουν τηλέφωνα επικοινωνίας ή e-mail.