8 Ιαν 2018

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΠΕΤΕ & ΤΟ ΤΥΠΕΤ
Τετάρτη 10-1-2018 ώρα 10.00 π.μ.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΕ
στη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ