15 Δεκ 2017

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσθήκη λεζάντας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
            Τον Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, οδός Αιόλου αρ. 86.
***********

            Η παρούσα εξώδικος δήλωσή μας κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, θέλει να σας καταστήσει σαφές ότι ο Σύλλογός μας επ’ ουδενί απεκδύεται των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των συνταξιούχων μελών του, δικαιωμάτων που αποτελεί η καταβολή ολόκληρης της επικούρησης με ακέραιη την ευθύνη της καταβολής της από την ΕΤΕ.
            Ο Λογαριασμός Επικούρησης αποτελεί Λογαριασμό Εγγυημένων Παροχών και η ΕΤΕ, στην οποίαν υπαγόταν και υπάγεται ο Λογαριασμός, εξασφάλιζε τις παροχές, καλύπτοντας το οποιοδήποτε οργανικό έλλειμμα, αδιστάκτως για μία περίπου δεκαετία.
            Η σημερινή σας άρνηση στην καταβολή της Επικούρησης και οι επιστολές σας τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2017, καθώς και η μη κάλυψη του οργανικού ελλείμματος, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι – μέλη μας να στερηθούν τα δικαιούμενα και προσδοκώμενα της παροχής επικούρησης τον μήνα Δεκέμβριο 2017 και εφεξής, φέρνει στην επιφάνεια τις τεράστιες ποινικές σας ευθύνες και μάλιστα, με σωρεία πράξεων τόσο κακουργηματικού όσο και πλημμεληματικού χαρακτήρα, τόσο υμών, αλλά και άλλων παραγόντων της ΕΤΕ και Διοικητικών Συμβουλίων με την στοιχειοθέτηση των αδικημάτων της κακουργηματικής απιστίας στην υπηρεσία, της κακουργηματικής απάτης, της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, καθώς και της παράβασης καθήκοντος. Παραγνωρίζετε κ. Φραγκιαδάκη ότι έχετε την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά τον ποινικό νόμο.
            Σκοπός μας δεν είναι η ποινικοποίηση της παρούσης διαφοράς μας, η οποία έχει να κάνει με νόμιμες υποχρεώσεις της ΕΤΕ έναντι του Λογαριασμού Επικούρησης και των συνταξιούχων – μελών μας, αλλά λόγω της συνεχιζόμενης παράνομης άρνησης και αδιαφορίας από μέρους σας, θα αναγκαστούμε για την διασφάλιση και την προστασία των εννόμων περιουσιακών συμφερόντων των συνταξιούχων μελών μας να αναδείξουμε τις τεράστιες ποινικές ευθύνες από μέρους σας και άλλων οργάνων της ΕΤΕ με την στοιχειοθέτηση πράξεων κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.
            Η ανάλγητη συμπεριφορά της ΕΤΕ, η οποία προσωποποιείται με την συμπεριφορά σας είναι παντελώς παράνομη και ενεργεί εις βάρος της εθνικής οικονομίας και του εθνικού συμφέροντος. Είναι ντροπή κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε η ανάδειξη δήθεν του ζητήματος από μέρους σας, καθώς και η εκδηλωθείσα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων συμπεριφορά των νομικών σας παραστατών με τον ισχυρισμό του δήθεν κινδύνου της κεφαλαιακής επάρκειας της ΕΤΕ με την καταβολή της Επικούρησης. Ο ισχυρισμός αυτός και με τον δήθεν κίνδυνο του κλεισίματος της Τράπεζας και για την εθνική οικονομία, αν μη τι άλλο υποδηλώνει ότι δεν κατανοείτε τους κινδύνους που δημιουργεί για το δημόσιο συμφέρον, για την διαφύλαξη κλίματος εμπιστοσύνης και για την εθνική οικονομία.
            Διαμαρτυρόμεθα για άλλη μία φορά για την εν γένει παράνομη συμπεριφορά σας έναντι των συνταξιούχων μελών μας, των οποίων παρανόμως στερείτε την επικούρηση και σας προσκαλούμε, όπως άμεσα πράξετε τα νόμιμα καλύπτοντας το οργανικό έλλειμμα του Λογαριασμού Επικούρησης, ειδάλλως θα κορυφωθεί ο αγώνας μας σε όλα τα επίπεδα νομιμότητας.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτόν τον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως αυτού.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος