25 Οκτ 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Αθήνα, 25.10.2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΣΤΟΝ Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.

Η Διοίκηση Φραγκιαδάκη, μετά το χθεσινό κάλεσμα των εκπροσώπων-μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ (στην οποία δεν  μπόρεσαν να ανταποκριθούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων) επανήλθε με νέα  πρόσκληση για συνέχιση  της διακοπείσης συνεδρίασης της 23/10/17, σήμερα το απόγευμα στις 16.00.
Οι συνάδελφοι Πορτούλας (ΣΣΕΤΕ), Αρβανίτης (ΣΥΕΤΕ) Παπαϊωάννου (ΣΥΤΑΤΕ) και Βογιατζοπούλου - Ασπιώτης (ΤΥΠΕΤ), μετά τη  σύμφωνη γνώμη της Νομικής Ομάδας που χειρίζεται το θέμα, αποφάσισαν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση αυτή και να καταθέσουν την ομόφωνη πρόταση τους που πλειοψηφικά αποτελεί και απόφαση της Δ.Ε.
Το περιεχόμενο της πρότασής τους είναι το παρακάτω:
«Στην διακοπείσα συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 23/10/2017 ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση για την καταβολή του αναγκαίου ποσού για την Επικούρηση του μηνός Νοεμβρίου 2017 από την ΕΤΕ, η οποία έχει σχετική εγγυητική ευθύνη και την οποία τηρεί απαρεγκλίτως μέχρι σήμερα, σεβόμενη την ιδιαίτερη νομική υποχρέωσή της. Η Δ.Ε. αποστέλλει τη σχετική απόφαση αρμοδίως στην ΕΤΕ για την καταβολή Επικούρησης μηνός Νοεμβρίου 2017.»
Για τις εξελίξεις τόσο για τη συνεδρίαση της Δ.Ε. όσο και για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες θα σας κρατάμε ενήμερους.
***Όλα τα παραπάνω έτυχαν της ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δ.Σ. του ΣΣΕΤΕ.

Σε αυτές τις  κρίσιμες στιγμές απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους,  Θυμίζουμε ότι  μεμονωμένες  ενέργειες  μπορούν να βλάψουν  την κοινή μας προσπάθεια και τον κοινό μας Αγώνα.Μόνη υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης είναι ο Σύλλογός μας.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ