23 Οκτ 2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Νο 29 2017

23 Οκτωβρίου 2017

                     

Προς

Τα Μέλη του νέου Δ.Σ
Του Συλλόγου Συντ/χων                                                       

Ενταύθα

                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Νο 29/2017
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
Τετάρτη 25/10/2017  και ώρα 10.00
στα Γραφεία του Συλλόγου

Σας γνωστοποιώ ότι το Δ.Σ του Συλλόγου μας θα συνεδριάσει την παραπάνω ημέρα και ώρα στα γραφεία του (Δραγατσανίου 8) με θέματα ημερήσιας διάταξης και σας  παρακαλώ για την παρουσία σας, την οποία θεωρώ απαραίτητη. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


  1. Λογαριασμός Επικούρησης (ενημέρωση, Ασφαλιστικά Μέτρα, κόστος, αγωγές).
  2. ΤΥΠΕΤ. Ενημέρωση.  
  3. Επιτροπή Τύπου και Ενημέρωσης (περιοδικό, Ανακοινώσεις, siteΣυλλόγου)
  4. Συμμετοχή του Συλλόγου μας στο προσεχές συνέδριο της ΟΣΤΟΕ.
  5. Αναμόρφωση λογιστηρίου, αλλαγή λογιστικού προγράμματος, υλοποίηση προτάσεων ΣΟΛ & Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Διάφορα θέματα :
Α)Διορισμός δικηγόρων για τους 572 συναδέλφους σε υλοποίηση απόφαση προηγούμενου Δ.Σ., B) Αίτηση Δ.Σ συλλόγου μας για μη αναβολή εκδίκασης στο ΣτΕ του θέματος των 572 συναδέλφων Γ) Δάνεια προσωπικού, Δ)Υπερωρίες, Ε)Ρολόι προσέλευσης – αποχώρησης εργαζομένων, Ζ) Μεταστέγαση γραφείων συλλόγου, Η) Ακίνητο Θεαγένους
  1. Εγγραφές νέων μελών
  2. Υπογραφή πρακτικών.