ΙΚΑ-ΕΤΑΜΚανονισμοί
Κανονισμός του 1927   (άνοιγμα με το πρόγραμμα Acrobat Reader  )
Ν.3655/08: Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. από 01/08/2008 εντάσσεται στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.
Ο αρχικός Κανονισμός, οι τροποποιήσεις αυτού ως και ο Ν.3655/08, σύμφωνα με τον οποίο από 01.08.2008
Το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε εντάσσεται στο Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ, είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου.
Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από 01/01/2017 μετονομάστηκε σε Ε.Φ.Κ.Α. (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Εγκύκλιος Διοίκησης Ι.Κ.Α. Νο 48/21.12.2016).

Ε.Φ.Κ.Α. τ.Τ.Σ.Π.ΕΤΕ
(Κύρια Σύνταξη) 17661 210 325 6061
» 17662 210 325 6062
» 17656 210 325 6056
» 17672 210 325 6072
» 17671 210 325 6071
» 17654 210 325 6054
» 17679 210 325 6079
» 17669 210 325 6069
» 17659 210 325 6059
» 17673 210 325 6073
» 17658 210 325 6058
» 17653 210 325 6053
» 17657 210 325 6057
» 17663 210 325 6063
fax Ε.Φ.Κ.Α. τ.Τ.Σ.Π.ΕΤΕ 17650 210 325 6050
» 17670 210 325 6050
»         210 330 2151