10 Νοε 2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Νο 31/2017


10 Νοεμβρίου 2017

                     

Προς

Τα Μέλη του νέου Δ.Σ
Του Συλλόγου Συντ/χων                                                       

Ενταύθα

                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  Νο 31/2017
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
Τρίτη  14/11/2017  και ώρα 10.30
στα Γραφεία του Συλλόγου

Σας γνωστοποιώ ότι το Δ.Σ του Συλλόγου μας θα συνεδριάσει την παραπάνω ημέρα και ώρα στα γραφεία του (Δραγατσανίου 8) με θέματα ημερήσιας διάταξης και σας  παρακαλώ για την παρουσία σας, την οποία θεωρώ απαραίτητη. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


  1. Λογαριασμός Επικούρησης (ενημέρωση- συντονισμός περαιτέρω ενεργειών)  
  2. ΤΥΠΕΤ – Ενημέρωση
  3. Οικονομικά Θέματα
  4. Επιτροπές στήριξης του έργου του Δ.Σ
  5. Πεπραγμένα Διορισμένου Δ.Σ
  6. Διάφορα θέματα :
Α)ΟΣΤΟΕ, β) Πρόσληψη Λογιστή – Καθαρίστριας, γ) συνεργασία με Τηλεφωνική Εταιρεία, δ) εκκρεμότητες πίστωσης λογ/σμών συναδέλφων που συμμετείχαν  στη Γ.Σ, ε)Ρολόι προσέλευσης – αποχώρησης εργαζομένων, ζ) Μεταστέγαση γραφείων συλλόγου, η) Ακίνητο Θεαγένους
  1. Εγγραφές νέων μελών
  2. Υπογραφή πρακτικών.
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Πορτούλας